کاربرد تکنولوژی RS و GIS در مدیریت آبیاری و زمین های کشاورزی (فایل PDF)

مقاله :

کاربرد تکنولوژی RS و GIS در مدیریت آبیاری و زمین های کشاورزی

دکتر احمد تقدیسی

فرحناز ابوالحسنی

از اینجا دانلود کنید

کاربردهای مختلف GIS - بصورت فایل PDF

مقالات در خصوص GIS در امور آموزش و پرورش

 

موضوع مقاله

نویسنده

فایل دانلود (بصورت PDF)

1

مکان یابی مراکز آموزش دبیرستان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی، نمونه موردی شهر تبریز

آقای رضا ولی زاده : عضو هیأت علیم دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

دانلود

2

آسیب شناسی کاربری آموزش مقطع دبیرستان در شهر ایلام با استفاده از GIS

دکتر علی شماعی، استادیار دانشگاه تربیت معلم تهران

حمید عسکری، کاشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

دانلود

3

ارزیابی توزیع فضایی مدارس ابتدائی شهر اسلامشهر با استفاده از GIS

فاطمه ادیبی سعدی نژاد، ببراز کریمی، یعقوب حق پناه، پانته آ ابوذری

دانلود

4

ساماندهی فضای مکان های آموزشی (مقطع متوسطه) شهر زنجان به کمک GIS

رحمان صالحی ، منصور رضا علی

دانلود